Maróti Péter
Maróti Péter
Igazgató

Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (DA-RIÜ KhE.) honlapján. A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség hídképző intézményként 2005. óta tevékenykedik a Régió innovációban érdekelt szervezetei munkájának segítése érdekében.

Az Ügynökség küldetése, hogy a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett tevékenységével hozzájáruljon a dél-alföldi régió versenyképességének növekedéséhez. A szervezet arra törekszik, hogy tevékenységével a versenyképességi prioritások szem előtt tartásával elősegítse a régió nemzetközi szintű versenyképességének fejlődését, a tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztését; feltérképezze az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek működését; a szervezeteket összefogja és együttműködésre késztesse az innováció hatékonyabb megvalósítására; valamint fokozza a vidéki területek versenyképességét és vonzerejét mind a vidéken élők, mind az ott vállalkozási tevékenységet folytatók érdekében. Az Ügynökség célkitűzései között szerepel továbbá a tudományos életpálya és az innovatív gondolkodás fontosságának tudatosítása.