InnoBoostinnoboost

A „Boosting Cross Border Business Cooperation and Competitiveness through Innovation” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Rövid cím: InnoBoost
Projekt azonosító: HURO/1001/2.1.2
A pályázati projekt célja a vállalkozások kooperációjának támogatása a magyar-román határmenti térségben és a térség innováción alapuló versenyképességének növelése rendezvények szervezése és innovatív termékek promótálása révén.

Program weboldala
Projekt weboldala