Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik Campus

Szarvason Tessedik Sámuel – elsőként Európában – 1780-ban kezdte meg a fiatalok középfokú gyakorlati gazdasági képzését az általa alapított Gyakorlati Gazdasági Szorgalmatossági Iskolában, mely 1806-ig állt fenn.
Hosszabb szünet után a „tessediki örökséget” felvállalva 1927-ben indult újra Szarvason a mezőgazdasági szakemberképzés, mely azóta különböző formában és szinten megszakítás nélkül folyik.

Az iskola történetének fontosabb állomásai (a főiskolai képzés megindulása előtt):

  • Középfokú Gazdasági Tanintézet (1927-1944)
  • Mezőgazdasági Középiskola és technikusképzés (1945-1965)
  • Felsőfokú Mezőgazdasági technikus képzés (1960-1970)

A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetésével 1970-ben létrehozták a Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karát. Az új karon növénytermesztési és öntözéses-meliorációs üzemmérnök képzés indult meg. A nappali tagozatos alapképzés mellett, kiegészítő (posztgraduális) képzés is folyt.

A hallgatói létszám egészen az 1990-es évek elejéig viszonylagos állandóságot mutatott. 1992-ben a környezetgazdálkodási agrármérnök szak elindításával egy új fejezet kezdődött a főiskola életében, melyet ezen új szak létszámának és ezzel együtt a hallgatói összlétszám emelkedése fényjelez. 2000-től felsőoktatás országos hálózatának átszervezése következtében az intézményünk az újonnan megalakuló Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karaként működött.

A bolognai folyamat részeként (egy átmeneti év után) 2006-ban a Kar teljesen áttért az új típusú képzésre, így alapképzésben csak BSc szakokat indít.

A 2009. év újabb változást hozott a Főiskola és a Kar életében. 2009. január elsejével a Tessedik Sámuel Főiskola a gödöllői székhelyű Szent István Egyetem szervezetébe olvadt, intézményünk az Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karaként működött tovább. Az integrációval bővültek a Kar tudományos és kutatási együttműködései, továbbá megnyíltak a mesterképzési szakok, valamint új alapképzési szakok.

201.1 októberétől, egy újabb integrációt követően a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusaként működünk tovább és ápoljuk az immár 270 éves szarvasi agrárképzés hagyományait.

gfk.tsf.hu