PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter

Név: PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter

Tevékenység: felnőttképzés, integrált ágazati fejlesztési programok

URL: www.pannonforras.hu

Gesztor: Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatóság

Kontakt személy(ek): Molnár György elnök

Drótposta:

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 1.

Telefon: 06-66/519- 400; 06-30/9282-331

A klaszter céljai

  • a Kárpát-medence gazdasági, munkaerőpiaci integrációját, szociális kohézióját és területi kiegyenlítődését szolgáló emberi erőforrás- és szolgáltatásfejlesztések tervezése, megvalósítása;
  • regionális, interregionális és kárpát-medencei szintű fejlesztési programok, projektek kezdeményezése, az ezek megvalósításához szükséges partnerség biztosítása az állami, az önkormányzati, a gazdálkodó és a civil szervezetek részvételével;
  • a Kárpát-medence régióiban meglévő szellemi és innovációs alkotóerő összekapcsolása a gazdasági fejlődés és a társadalmi esélyegyenlőség érdekében, klaszterek közötti együttműködés kezdeményezése.