Hírös Beszállítói Klaszter

Név: Hírös Beszállítói Klaszter

Tevékenység: gépipar

URL: www.hirosklaszter.hu

Gesztor: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kontakt személy(ek): Nyerges Tibor gazdaságfejlesztési vezető

Drótposta:

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76/501-535; 06-70/933-47-80

Az ország dél-alföldi térségébe települő újabb – főként autóipari multinacionális – cégek arra ösztönzik a versenyképes fejlődésre koncentráló KKV-kat, hogy ebben a régióban is alakítsanak ki egy együttműködési hálózatot, amelynek révén – közösen fejlődve – az egyre magasabb követelményszintet könnyebben legyenek képesek teljesíteni.

A fenti indíttatás alapján 2008. augusztus 14-én a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével 18 szervezet együttműködési megállapodást írt alá a Hírös Beszállítói Klaszter megalakítása érdekében. A tagok többsége gépipari és műanyagipari gyártó vállalkozás, de szolgáltató, tanácsadó és képző szervezeteket is találunk az alapítók között.

Célok

A Klaszter célja a Dél-alföldi Régióban, a közúti járműgyártásában érdekelt, vagy potenciálisan érdekelt cégek tömörítése, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel piacképességük növelése, a cégek vezetőinek és alkalmazottainak szakmai megerősödése, nemzetközileg is látható méretű gazdasági és szakmai szövetség működtetése.

Tevékenység

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint klasztermenedzser „Hírös Beszállítói Klaszter létrehozása” címmel pályázatot nyújtott be a DAOP felhívása alapján. A projekt keretében tervezett főbb tevékenységek: átfogó adatbázisok kiépítése, szakmai workshopok megtartása, technológiafejlesztés megvalósítása, közös marketing, projektek generálása.