Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter

Név: Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter

Tevékenység: gyógyszeripar, biotechnológia

URL: www.klaszter.eu

Gesztor: Goodwill Klaszter Menedzsment Kft.

Kontakt személy(ek): Kollár Ferenc klasztermenedzser

Drótposta:

Levelezési cím: 6722 Szeged, Hajnóczy u. 25.

Telefon: 06-30/565-9379

Akkreditációs tanúsítvány megszerzésének időpontja: 2010. június 4.

 

Bemutatás, célok

A HAVARIA Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter (HAVARIA) elsősorban a Dél-alföldi régió innovatív vállalkozásainak érdekvédelmi, stratégiai szövetsége.

A klaszter tagjait non-profit módon segíti hozzá a piacra jutáshoz, források megszerzéséhez, profit-maximalizáláshoz, költségcsökkentéshez, tudás-áramoltatáshoz.

A szervezet fő célja a hazai környezet- és egészségiparban érdekelt, vagy potenciálisan érdekelt cégek tömörítése, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel piacképességük növelése, a cégek vezetőinek és alkalmazottainak szakmai megerősödése, nemzetközileg is látható méretű gazdasági és szakmai szövetség működtetése. Együttműködés a szakmai célokat segítő tudományos, kutató-fejlesztő és gazdaság-fejlesztő szervezetekkel.

A klaszter minden versenyképes vállalkozás felé nyitott. Jelenleg 33 tagból áll, amelyből 23 kis- és középvállalkozásnak minősül.

A HAVARIA 2010-ben indította útjára országos szakmai rendezvénysorozatát, mely vegyi anyagokról szóló roadshow-t egy őszi nanotechnológiai konferencia zárja majd. A klaszter alapító tagja a SEBiT klaszterhálózatnak is, mely nemzetközi porondra viszi az innovációt. Menedzsment szervezete elindította kompetencia-programját, mely keretein belül új innovációs szolgáltatásokat és módszertant tanul sikeres nyugati szervezetektől.

A klaszter szolgáltatásai:

 • új generációs génszekvenáló (NGS) szolgáltatás;
 • mikro- és nanopor, illetve gázimmisszió monitorozási szolgáltatás;
 • mikrobiológiai;
 • biotechnológiai; és
 • elektronikai laborszolgáltatás.

Meglévő és a klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek, futó projektek:

 • ipari hulladék semlegesítésre képes, magas hőmérsékletű, plazmakémiai elven működő elektromos és hőerőmű;
 • hidrogéntermelő alga-fotobioreaktor;
 • ital automataként működő alga-fotobioreaktor;
 • alga alapú napfény-hidrogén biokonverziós rendszer és alga-minősítő laboratóriumi rendszer;
 • közösségi elvű üzleti és inkubációs szolgáltatások, innovatív vállalkozás-labor;
 • laboratóriumi fotobioreaktor-rendszer;
 • hidrotermikus karbonizálás;
 • elektronikus mérő- és adatfeldolgozó egység.

A klaszter innovatív potenciálját a következő szervezetek is erősítik:

 • Szegedi Tudományegyetem;
 • Bay Zoltán Kutatási Közalapítvány; és a
 • Tellus Kutatási Közhasznú Alapítvány.

Legfontosabb vállalkozások:

 • AlgyőPark Kft;
 • Deuton-X Kft;
 • Seqomics Kft;
 • Explora Kft;
 • N-Gene Kft.
 • Klasztermenedzser szervezet: Innovum Kutatási, Fejlesztési és Beruházási Kft.

A klaszter vezetői:

 • Kollár Ferenc, klasztermenedzser
 • Dr. Nagymajtényi László, a környezeti ártalom derogációs munkacsoport szakmai vezetője
 • Dr. Kiss István, a tájsebgyógyítási munkacsoport szakmai vezetője
 • Litkei Csaba, a technológiai munkacsoport szakmai vezetője
 • Oltványi József, a katasztrófavédelmi munkacsoport szakmai vezetője