Dél-alföldi Regionális Építőipari és Innovációs Klaszter

Név: Dél-alföldi Regionális Építőipari és Innovációs Klaszter

Tevékenység: építőipar

Gesztor: Free Line Kft.

Kontakt személy(ek): Nagy Kálmán vállalkozási igazgatóhelyettes

Drótposta:

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Halasi u. 2.

Telefon: 06-76/484-902

 

A Dél-Alföldi Építőipari és Innovációs Regionális Klaszter céljai

A kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés, a versenyképesség növelése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés összehangolása, az oktatási, marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a klaszter tag vállalkozások számára a fenntartható fejlődés biztosítása. Ezen célok meg kell, hogy feleljenek a regionális és kistérségi prioritásoknak.

A klaszter céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a klaszter eredményes működését és céljainak megvalósítását.

A klaszter politikai tevékenységet nem folytat.

A klaszter tagjai együttműködésük keretében elkülönített szervezettel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságot hoznak létre a klaszter menedzselési feladatok ellátására.

A klaszter tevékenysége során a beszerzés, az anyaggazdálkodás, a szakképzés, a piackutatás, a termelésirányítás, a technológiai fejlesztés, marketing, gazdálkodási, innovációs, vezetési, szervezési és módszertani kérdéseivel foglalkozik.

A klaszter céljainak megvalósítása érdekében:

 • konferenciákat, szemináriumokat szervez;
 • kiadványokat publikál;
 • kutatásokat támogat;
 • lehetővé teszi a legújabb módszerek megismerését;
 • alap-és középfokú szakképzéseket szervez;
 • pénzügyi és finanszírozási tanácsokat nyújt;
 • közös informatikai portált üzemeltet;
 • együttműködik munkaügyi szervezetekkel;
 • lobby tevékenységet végez a tagok céljainak elérése érdekében;
 • közös beszerzést végez;
 • közösen lép fel a megrendelések megszerzése érdekében;
 • együttműködik az érdekképviseleti szervezetekkel;
 • pályázik a klaszter és tagjainak céljai elérése érdekében;
 • együttműködik hasonló nemzetközi szervezetekkel.