Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. fő tevékenysége a tőkebefektetés és vagyonkezelés kereskedelmi tevékenység, valamint gazdasági pénzügyi tanácsadás a Bács-Kiskun illetve a Csongrád megyében működő kis- és középvállalkozások, valamint önkormányzatok és azok intézményei számára.

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.: pénzügyi társbefektetőként induló illetve új növekedési pályára álló nagy növekedési és profittermelési potenciállal bíró kis- és közepes méretű vállalkozások forrásellátását vállalja üzletrész szerzése révén; – kereskedelmi tevékenység keretében lehetővé teszi a részletvétel keretében történő értékesítést; – üzlet-viteli tanácsadói tevékenységének célcsoportját a működési területén található kis- és közepes vállalkozások, önkormányzatok, valamint azok társulásai és intézményei jelentik, akik számára üzleti terveket, pályázati anyagokat, megvalósíthatósági tanulmányokat készít, projekteket menedzsel; – vállalja tőke- és társfinanszírozás szervezését, cégátvilágítást szervezet- és tevékenységfejlesztő koncepciók kidolgozását, valamint a területfejlesztési törvényben meghatározott célok eléréséhez tervek készítésével és megvalósításával kapcsolatos tanácsadást; – igény esetén bekapcsolódik a térségfejlesztési programok kialakításába közreműködik a források közvetítésében és koordinálásában is.

www.delalfoldizrt.hu