Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság

Az Ügynökség, mint a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete, közel tíz éve szolgálja a régiót magas szakmai kompetenciájával, a régió területfejlesztési céljaihoz illeszkedő hazai és nemzetközi források, programok felhasználásához nyújtott szolgáltatásaival. Bátran állíthatjuk, hogy az elkövetkezendő 7 év a kihívások időszaka mind az Ügynökség, mind a régió szereplői számára. Az Ügynökség a Dél-alföldi Operatív Program Közreműködő Szervezeteként – a pályázati kiírásoktól azok megvalósításának nyomon követéséig – kiemelt feladatként látja el 2007 és 2013 között a 230 milliárd forint pályázati összeg menedzselését. Ez a forrás lehetőséget nyújt a régió szereplőinek a regionális gazdaság, turizmus, közlekedési/humán infrastruktúra, valamint a térségi akciók fejlesztései mentén elképzeléseik megvalósítására, s ezzel hozzájárul a régió gazdasági fejlődéséhez, illetve a régióban élők életkörülményének javulásához. A régióba áramló hatalmas összegnek a felhasználása komoly felkészülést, széles társadalmi egyeztetésen alapuló tervezést, projektfejlesztést igényel, melyet az Ügynökség kiemelten kezel. Célunk a lehető legtöbb segítséget nyújtani a régió szereplőinek. Az Ügynökség célja az európai és hazai regionalizmus érvényesítése a területfejlesztés gyakorlatában, alapelveinek meghonosítása és népszerűsítése, valamint a régió szervezeteinek, szakembereinek és lakosságának felkészítése az EU-s források minél hatékonyabb felhasználására. Az információáramlás elősegítésével és a rendelkezésre álló nemzetközi és hazai források bevonásával kívánjuk hatékonyabbá tenni a régió fejlődését, annak érdekében, hogy mielőbb felzárkózhassunk az EU régióinak átlagos fejlettségi szintjére.

www.darfu.hu